කවි වගේද මේවා…?

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

නිහඬතාවයේ හඬ

නිහඬතාවයද හඬකි!
යැයි අසා ඇති මුත්
නිහඬතාවයේ අරුත සෙව්වෙමි.
යමක් තිබුනා ද?
යමක් ඇතිවේ ද?
කුමක් සිදුවී ද?
ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් නැති
හිත වටේ කැරකැවෙන
ප්‍රශ්න ගොන්නට
තව තවත් තල්ලු දමමින්
අරුත් සොයමි
මා මගෙන්ම
නිහඬතාවයේ…

1.jpg

Advertisements

Is it ?

What do you call it?
I’m confused?

What do you call it
when you want to see her happy.
When you appreciate every single bit of her.
When you want to see her everyday?
Is it just mere attraction?

What do you call it
when you burn within you
seeing her as much as talk with someone else
when you want to make her yours and only yours.
Is it obsession?

What do you call it
when you are too afraid of finding out
whether you two will get along
whether she’ll be happy with you or
whether she’ll still be a friend
Is it cowardness?

What do you call it
when you constantly want to surprise her,
always want to see a smile in her face
when you always try to make her happy
and make her feel special.
Is it just fondness?

What do you call it
when you know
that she’ll probably won’t be happy with you
so you let her be happy as she is…
is it love?

What do you call it?
I’m confused? yet i feel a strange bliss in that confusion…

Hamari Adhoori Kahani – Our Unfinished Story

Dil pooch raha hain
Kyan chupaa hain
Is khamoshi main

Dimak pooch raha hain
Mujse, Kyun chupaa hain
Thu is khamoshi main

Main pooch raha hun mujse
Kyan chupaa hain
Ye Ankahee baathon main

Samaj lega thum ek dhin
Kyan chupa thaa
Hamari adhoori kahani main

………………………………………………………….

Heart is questioning
What’s hidden
in this silence

Brain is questioning
from me, why I am hidden
in this silence

I am asking from myself
what is hidden in this
untold stories

You will understand one day
What was hidden in
Our Unfinished Story

No-rain_Wallpaper_l1u2x

 

මළගම

පාරවල් පිරෙන්නට වාහනත්
ලයිට් කනු වැහෙන්නට කොඩි වැලුත්
අතරින් රිංගලා
කිට්ටු වුනි නුඹේ මළගමට

මාස ගනනක් පන ඇද්ද
ඉස්පිරිතාල කාමරය වටේ
දුටුවෙ නෑ කිසි දිනක සෙනගක්
අද ගේ වටේ ඇති තරම්

දුරින් සිට බැලුවෙමි
වියැලී වෙනස් වුනු නුබෙ මුහුන දෙස
තවමත් පනපිටින් දෝ සිතෙන
මුහුනේ ඇඳුනු ඒ සිනාව
මතකයි තවමත් මට

ගොඩ දැමූමුත් කොඩිවින
වුනේ නෑ කිසි ගුණ
උන්නා මලාදෝ නොබැලූ නෑයන්
දුම් දමන කෝපි සහ බිස්කට්ද ගිලිමින්
රැස්වී වනයි නුබෙ ගුණ

පනපිටින් ඉන්නාතෙක්
දුක් සැප බැලූ කීපදෙන
මළගමට ඇවිත් කුමටද?
කා බලන්ටද?
පනපිටින් ඉන්නා අයට මුහුනු පෙන්වන්ටද?

empty-hospital-bed-624x295

A Whisper

Hush…!
I hear a whisper
It’s calling me
A whisper from a distance
A strange but somehow familiar voice
A memory from a long time back

I hear it
Like the sound of a waterfall
Like the sound Of wind
whistling through Pine trees
Like the sound of crickets
Chirping in the darkness

There! that whisper again
It’s calling me
Its a call
from a bunch of
long forgotten friends

They are calling me
end of a dreadful work day
I hear a whisper
Near my ears

I know!
I know who they are
Mountains!
Mountains are calling me.
And i must go…

tumblr_lzt9pcRgpZ1r5092to1_1280

Inspired by the quote “The mountains are calling and I must go” by John Muir

I Feel You Closer

I don’t know
today evening
where you were or
what you were doing
but
i was dancing with you
holding your soft hands
looking at your deep black eyes
while you flew around me
hovering above the dance floor
holding my hands
like an angel.

moving away from me sometimes
yet without loosing the grip
of my trembling fingertips.
again drifting towards me
by the soft pull of my fingertips

I feel you closer to me
more than ever
even though
i know you are little far
in “Time”.
I feel you closer…
I feel you closer…

the_first_dance_of_a_newly-married_couple_with_slow_music_and_romantic_illumination

කාගෙද මේවා

පොත් මේසේ කෙලවරක

පොත් ගොඩක්

යට තිබී

හමුවුනා කවරයක්

තුල දැමූ කොල ගොඩක්

දැකල පුරුදු

ඒත්

මමත් කාලෙකින් නොලියපු

සිංහල කටු අකුරෙන්

ලියා දාපු

කවි වගයක්

කියවා බලන්නත්

වෙලාව නෑ හදිසියි!

 

දැන්වීමයි’

දමා ගියා නම්

කවි පොතක් කාමරේ

මගේ

කවුරුහරි කියන්න

මන් දන්නෙ නෑ

කාගෙද කියලා

මේ

කවි

Image