කවි වගේද මේවා…?

Archive for the ‘අමුතු කවි’ Category

සංස්කාර

නූල්

ගැට ගහලා

ගැට ගහලා

කැපුනු ඇඟිලිවල,

ගෑවුනු පාප්ප

අතේම අතුල්ල අතුල්ලා

පිහිදාන ගමන්,

මේ දැන් රැලි දාපු

කූඩුව දිහා බලාගෙන,

ලොකු හුස්මක් අරන්

පිට කරන කොට,

හෙට මේක ගිනි ගනීවිද කියා

බය හිතෙනකොට,

මතක් වෙනවා

ගිය පෝයට

පොඩි හාමුදුරුවෝ කියාපු

බණ…

Image

Advertisements

දෙවියන්ට යවන සංදේශය

අතීතයේ දවසක
ප්‍රොමිතියස් පැතූ සේ
ඔහු හොරෙන් ගෙනවිත්
තෑගි කල
ගිනි පුපුරෙන්
දියුණු වී
ගිනි පුපුරද
දියුණු කල
මිනිසා
ඒ ගින්නෙන්ම,
එකිනෙකා දවා ගෙන
විනාශ වී යන
දිනය
වැඩි ඈතක නොවන බව
දන්වා යවන්න සියුස් හට
පැන්ඩෝරා අතේ එවූ
මංජුසාව,ඔහු පැතූ සේම
ක්‍රියාත්මක වූ බව
කියන්න
මිනිසාට දඬුවම් කිරීමට
තිබූ ආශාව
ලඟදීම ඉෂ්ඨ වන බව.
දන්වා යවන්න.
එයද අහිමිවී ඇති බව
අනිවාර්යයෙන් කියන්න!
කුමක්ද?
වැරදීමකින්
මංජුසාවේ දමා එවූ
.
.
.
“බලාපොරොත්තුව…!”

(more…)