කවි වගේද මේවා…?

මළගම

පාරවල් පිරෙන්නට වාහනත්
ලයිට් කනු වැහෙන්නට කොඩි වැලුත්
අතරින් රිංගලා
කිට්ටු වුනි නුඹේ මළගමට

මාස ගනනක් පන ඇද්ද
ඉස්පිරිතාල කාමරය වටේ
දුටුවෙ නෑ කිසි දිනක සෙනගක්
අද ගේ වටේ ඇති තරම්

දුරින් සිට බැලුවෙමි
වියැලී වෙනස් වුනු නුබෙ මුහුන දෙස
තවමත් පනපිටින් දෝ සිතෙන
මුහුනේ ඇඳුනු ඒ සිනාව
මතකයි තවමත් මට

ගොඩ දැමූමුත් කොඩිවින
වුනේ නෑ කිසි ගුණ
උන්නා මලාදෝ නොබැලූ නෑයන්
දුම් දමන කෝපි සහ බිස්කට්ද ගිලිමින්
රැස්වී වනයි නුබෙ ගුණ

පනපිටින් ඉන්නාතෙක්
දුක් සැප බැලූ කීපදෙන
මළගමට ඇවිත් කුමටද?
කා බලන්ටද?
පනපිටින් ඉන්නා අයට මුහුනු පෙන්වන්ටද?

empty-hospital-bed-624x295

Advertisements

Comments on: "මළගම" (3)

 1. Ugusiknkno said:

  The untold truth of the modern fsociety.

  • Indeed Ugusiknkno! :/

   Thanx for the comment 🙂

   • තිත්ත ඇත්ත

    උල ලෙනිය ඇවිත් සෝ ගී අකුරු කරයි
    ගස් වල,දළු කිනිති පිනි දිය කදුළු සලයි
    උබ ගැන සෙව්ව නැති උන් අද මතක දෙසයි
    නැති ලේ නෑයෝ ඇති පොඩි පාටියම මෙයයි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: