කවි වගේද මේවා…?

සංස්කාර

නූල්

ගැට ගහලා

ගැට ගහලා

කැපුනු ඇඟිලිවල,

ගෑවුනු පාප්ප

අතේම අතුල්ල අතුල්ලා

පිහිදාන ගමන්,

මේ දැන් රැලි දාපු

කූඩුව දිහා බලාගෙන,

ලොකු හුස්මක් අරන්

පිට කරන කොට,

හෙට මේක ගිනි ගනීවිද කියා

බය හිතෙනකොට,

මතක් වෙනවා

ගිය පෝයට

පොඩි හාමුදුරුවෝ කියාපු

බණ…

Image

Advertisements

Comments on: "සංස්කාර" (3)

 1. පන දාගෙන හදන වෙසක් කූඩු පහුවදාම ගිනි ගනිද්දි . . . . හිතෙන දේවල් නං

 2. හ්ම්ම්….අනිත්‍යය

 3. හදන කූඩුව හෙට කැඩෙන බව
  දන්න වඩුවෙකු බිය නොවෙයි අද
  වෙහෙස විල කුඩු හදලා
  වෙසක් පෝයට පත්තු කරලා
  නියත නැති ලොව අනියතත් දැක
  නිරාමිසයෙන් ලබයි සැනසුම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: